Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker

Voorzitter
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting

www.waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

  Besluit

  Afwezig met kennisgeving zijn de raadsleden Cuperus, Stellingwerf en Weiland.

  00:08:32 - 00:11:28 - Voorzitter Marga Waanders
 2. 02

  Besluit

  Vanwege redenen van huishoudelijke aard zijn de agendapunten 9 en 10 pas na punt 15 behandeld.
  De agenda is verder zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:09:35 - 00:11:28 - Voorzitter Marga Waanders
 3. 03

  Besluit

  Er waren geen mededelingen.

  00:11:05 - 00:11:28 - Voorzitter Marga Waanders
 4. 04.a

  Besluit

  De lijst is zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:11:13 - 00:11:28 - Voorzitter Marga Waanders
  00:11:31 - 00:12:40 - Wethouder Kees Arendz
  00:12:40 - 00:14:03 - Voorzitter Marga Waanders
 5. 04.b

  Besluit

  Wethouder Arendz meldt dat er in oktober een raadsvoorstel in de raad zal zijn inzake het vervolg op de kernsessie wonen.
  De lijst wordt verder zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:11:31 - 00:12:40 - Wethouder Kees Arendz
  00:12:40 - 00:14:03 - Voorzitter Marga Waanders
 6. 05

  Besluit

  De heer Drenth spreekt in bij agendapunt 8 namens een aantal belanghebbenden uit de omgeving van Bloemketerp.

  00:13:25 - 00:14:03 - Voorzitter Marga Waanders
 7. 06

  Besluit

  Het CDA stelt bij monden van de heer Kamerling aanvullende vragen over het tijdelijke terras over de gracht aan het Noord.

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie tijdelijke verguninningen i.v.m. Corona
  00:13:47 - 00:14:03 - Voorzitter Marga Waanders
  00:14:03 - 00:16:07 - Marijn Kamerling
  00:16:07 - 00:16:11 - Voorzitter Marga Waanders
  00:16:20 - 00:18:22 - Wethouder Kees Arendz
  00:18:23 - 00:18:59 - Marijn Kamerling
  00:18:59 - 00:19:00 - Wethouder Kees Arendz
  00:19:00 - 00:19:01 - Marijn Kamerling
  00:19:01 - 00:19:02 - Marijn Kamerling
  00:19:02 - 00:19:06 - Wethouder Kees Arendz
  00:19:06 - 00:19:07 - Marijn Kamerling
  00:19:07 - 00:19:08 - Voorzitter Marga Waanders
  00:19:10 - 00:19:42 - Voorzitter Marga Waanders
 8. 07.a

  Besluit

  Het voorstel is zonder wijzigingen overgenomen.

  00:19:17 - 00:19:42 - Voorzitter Marga Waanders
 9. 07.b

  De Fractie VVD agendeert de beantwoording van de schriftelijke vragen over het ingekomen stuk “Visserij hoort bij de Waddenzee”.

  Besluit

  De VVD heeft bij monde van de heer De Jong aanvullende vragen gesteld over het onderwerp.

  00:19:29 - 00:19:42 - Voorzitter Marga Waanders
  00:19:42 - 00:21:37 - Teun de Jong
  00:21:39 - 00:21:43 - Voorzitter Marga Waanders
  00:21:48 - 00:22:04 - Wethouder Jan Dijkstra
  00:22:05 - 00:22:12 - Voorzitter Marga Waanders
  00:22:12 - 00:22:33 - Teun de Jong
  00:22:34 - 00:22:39 - Voorzitter Marga Waanders
  00:22:39 - 00:22:51 - Wethouder Jan Dijkstra
  00:22:53 - 00:27:24 - Voorzitter Marga Waanders
 10. 08

  In Franeker zijn twee scholen die al geruime tijd zoekende zijn naar een locatie voor nieuwbouw. Het gaat hier om de middelbare school CVO Anna Maria van Schurman (AMS) en de Bisschop Möller Stichting (BMS) basisschool De Kabas.


  Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2023 heeft de raad opdracht gegeven voor het doen van een locatie onderzoek voor de clustering van twee scholen en een zwembad. Door het bureau Laos is dit onderzoek gedaan. De resultaten zijn dit voorjaar toegelicht tijdens een ateliersessie en besproken in een kernteam. Uitkomst is dat een vervolgonderzoek is gewenst voor twee locaties voor de clustering van de beide scholen: huidige locatie AMS en de locatie Bloemketerp. Voor het zwembad is de voorkeur voor de locatie Bloemketerp uitgesproken.


  Door reacties van zowel de BMS en de gezamenlijke scholen wordt een ander vervolgscenario voorgesteld dan hierboven geformuleerd.


  Voor de clustering van beide scholen de locatie Bloemketerp, de locatie AMS voor (alleen) de AMS en de locaties Bloemketerp en huidige locatie De Kabas voor (alleen) De Kabas

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende locaties nader te onderzoeken ten behoeve van de nieuwbouw van de scholen AMS en De Kabas:
  - de locatie Bloemketerp voor de clustering van beide scholen
  - de locatie AMS voor alleen de AMS
  - de locatie Bloemketerp en de huidige locatie De Kabas voor alleen De Kabas.
  2. Voor de vestiging van het zwembad te kiezen voor de omgeving Bloemketerp.

  Besluit

  1. Voor de vestiging van de scholen AMS en Kabas te kiezen voor de locatie Bloemketerp, zodat direct kan worden gestart met de volgende fase in de ontwikkeling van de scholen.
  2. Voor de vestiging van het zwembad te kiezen voor de omgeving Bloemketerp.

  Amendementen

  Titel
  Keuze locatie scholen
  Keuze locatie zwembad
  00:23:01 - 00:27:24 - Voorzitter Marga Waanders
  00:27:24 - 00:28:28 - Voorzitter Marga Waanders
  00:28:36 - 00:34:22 - Dorine Vroonland
  00:34:23 - 00:34:35 - Voorzitter Marga Waanders
  00:34:39 - 00:37:51 - Bart van Wijk
  00:37:51 - 00:38:01 - Dorine Vroonland
  00:38:01 - 00:38:29 - Bart van Wijk
  00:38:29 - 00:39:04 - Dorine Vroonland
  00:39:04 - 00:39:44 - Bart van Wijk
  00:39:44 - 00:39:45 - Voorzitter Marga Waanders
  00:39:45 - 00:39:50 - Bart van Wijk
  00:39:50 - 00:39:53 - Voorzitter Marga Waanders
  00:40:03 - 00:46:47 - Douwe Kamstra
  00:46:51 - 00:46:56 - Voorzitter Marga Waanders
  00:46:56 - 00:49:37 - Joke Osinga-Bonnema
  00:49:37 - 00:49:49 - Voorzitter Marga Waanders
  00:49:51 - 00:52:31 - Doeke de Jong
  00:52:32 - 00:52:37 - Voorzitter Marga Waanders
  00:52:45 - 00:55:11 - Roelof Santing
  00:55:12 - 00:55:30 - Voorzitter Marga Waanders
  00:55:31 - 00:55:42 - Doeke de Jong
  00:55:42 - 00:55:48 - Voorzitter Marga Waanders
  00:55:49 - 00:55:57 - Voorzitter Marga Waanders
  00:56:00 - 00:56:09 - Voorzitter Marga Waanders
  01:03:35 - 01:03:59 - Voorzitter Marga Waanders
  01:04:03 - 01:04:08 - Voorzitter Marga Waanders
  01:04:09 - 01:08:34 - Wethouder Jan Dijkstra
  01:08:34 - 01:08:36 - Voorzitter Marga Waanders
  01:08:42 - 01:09:42 - Roelof Santing
  01:09:43 - 01:09:44 - Voorzitter Marga Waanders
  01:09:44 - 01:09:45 - Voorzitter Marga Waanders
  01:09:45 - 01:11:31 - Wethouder Jan Dijkstra
  01:11:31 - 01:11:32 - Voorzitter Marga Waanders
  01:11:34 - 01:16:07 - Voorzitter Marga Waanders
  01:16:07 - 01:17:11 - Wethouder Rene de Vries
  01:17:11 - 01:17:33 - Voorzitter Marga Waanders
  01:17:33 - 01:18:41 - Teun de Jong
  01:18:42 - 01:18:48 - Voorzitter Marga Waanders
  01:18:54 - 01:21:31 - Paul de Cock
  01:21:33 - 01:21:38 - Voorzitter Marga Waanders
  01:21:43 - 01:24:29 - Roelof Santing
  01:24:30 - 01:24:38 - Voorzitter Marga Waanders
  01:24:48 - 01:27:19 - Wethouder Rene de Vries
  01:27:19 - 01:28:44 - Voorzitter Marga Waanders
  01:28:56 - 01:33:26 - Sietze Greidanus
  01:33:26 - 01:33:30 - Voorzitter Marga Waanders
  01:33:30 - 01:40:18 - Joke Osinga-Bonnema
  01:40:18 - 01:40:21 - Voorzitter Marga Waanders
  01:40:31 - 01:44:12 - Bert Vollema
  01:44:12 - 01:44:27 - Voorzitter Marga Waanders
  01:44:27 - 01:49:14 - Hanna van der Werff
  01:49:15 - 01:49:22 - Voorzitter Marga Waanders
  01:49:27 - 01:51:31 - Douwe Kamstra
  01:51:32 - 01:51:45 - Voorzitter Marga Waanders
  01:51:45 - 01:53:08 - Roelof Santing
  01:53:11 - 01:53:30 - Voorzitter Marga Waanders
  01:53:33 - 01:53:34 - Roelof Santing
  01:53:39 - 01:58:55 - wethouder van der Meer
  01:58:55 - 01:59:10 - Voorzitter Marga Waanders
  01:59:12 - 01:59:34 - Bert Vollema
  01:59:35 - 01:59:52 - Voorzitter Marga Waanders
  01:59:54 - 02:04:47 - Wethouder Kees Arendz
  02:04:47 - 02:04:56 - Voorzitter Marga Waanders
  02:05:01 - 02:08:17 - Wethouder Rene de Vries
  02:08:18 - 02:08:27 - Voorzitter Marga Waanders
  02:08:28 - 02:08:41 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:08:44 - 02:08:56 - Voorzitter Marga Waanders
  02:08:56 - 02:09:04 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:09:04 - 02:09:06 - Voorzitter Marga Waanders
  02:09:07 - 02:09:19 - Voorzitter Marga Waanders
  02:17:30 - 02:17:55 - Voorzitter Marga Waanders
  02:17:56 - 02:19:04 - Sietze Greidanus
  02:19:04 - 02:19:16 - Douwe Kamstra
  02:19:17 - 02:19:18 - Voorzitter Marga Waanders
  02:19:18 - 02:20:10 - Sietze Greidanus
  02:20:10 - 02:20:29 - Voorzitter Marga Waanders
  02:20:30 - 02:20:32 - Voorzitter Marga Waanders
  02:20:32 - 02:23:19 - Joke Osinga-Bonnema
  02:23:20 - 02:26:08 - Voorzitter Marga Waanders
  02:26:08 - 02:26:44 - Bert Vollema
  02:26:44 - 02:26:47 - Voorzitter Marga Waanders
  02:26:50 - 02:26:51 - Bert Vollema
  02:26:52 - 02:26:57 - Voorzitter Marga Waanders
  02:26:57 - 02:27:47 - Dorine Vroonland
  02:27:47 - 02:27:59 - Voorzitter Marga Waanders
  02:28:01 - 02:28:02 - Bert Vollema
  02:28:02 - 02:28:03 - Voorzitter Marga Waanders
  02:28:03 - 02:28:15 - Bert Vollema
  02:28:18 - 02:30:35 - Voorzitter Marga Waanders
  02:30:37 - 02:31:32 - Voorzitter Marga Waanders
 11. 09

  In de vergadering van 28 november 2023 is uw college verzocht om een ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van het perceel Puoldyk 68 in Dronryp ter inzage te leggen en de raad te informeren over de start van de procedure voor een bestemmingsplanherziening voor dit perceel. Met de voorgestelde bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk gemaakt om een groothandel in bosbouw- en landbouwmaterieel te vestigen op het perceel Puoldyk 68 in Dronryp. 
  Uw college heeft in deze vergadering echter besloten om de raad voor te stellen de aanvraag voor de bestemmingsplanherziening op het perceel Puoldyk 68 in Dronryp, af te wijzen.


  In verband met de daarop te volgen procedure (en in navolging van uw besluit) is hiertoe een ontwerpraadsbesluit opgesteld en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er is een zienswijze ingediend namens initiatiefnemer. De zienswijze is van een gemeentelijke reactie voorzien.
  De volgende stap in de procedure is het daadwerkelijke adviesvoorstel aan de raad om niet mee te werken aan de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling en het verzoek voor de bestemmingsplanherziening dus af te wijzen.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fraksje FNP (6)
  tegen
  Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de ‘Reactienota zienswijze’;
  2. de aanvraag tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dronryp-Puoldyk 68’ met IMRO-codering NL.IMRO.1949.BPDrpPuoldyk68-ONT1’, af te wijzen.

  Besluit

  1. in te stemmen met de ‘Reactienota zienswijze’;
  2. de aanvraag tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dronryp-Puoldyk 68’ met IMRO-codering NL.IMRO.1949.BPDrpPuoldyk68-ONT1’, af te wijzen.

  Amendementen

  Titel
  Puoldyk 68
  02:44:06 - 02:44:33 - Voorzitter Marga Waanders
  02:44:41 - 02:46:55 - Laas Douma
  02:46:56 - 02:46:59 - Voorzitter Marga Waanders
  02:47:10 - 02:50:42 - Teun de Jong
  02:50:43 - 02:51:30 - Voorzitter Marga Waanders
  02:51:32 - 02:55:50 - Wethouder Kees Arendz
  02:55:50 - 02:55:51 - Voorzitter Marga Waanders
  02:55:51 - 02:56:30 - Sietze Greidanus
  02:56:31 - 02:56:33 - Voorzitter Marga Waanders
  02:56:34 - 02:58:24 - Wethouder Kees Arendz
  02:58:25 - 02:58:34 - Voorzitter Marga Waanders
  02:58:40 - 02:59:51 - Teun de Jong
  02:59:52 - 03:00:54 - Voorzitter Marga Waanders
  03:00:55 - 03:02:04 - Voorzitter Marga Waanders
 12. 10

  Met dit raadsvoorstel wordt één van de laatste stappen in gang gezet met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023 (GR F-W), te weten de toestemmingsprocedure. Dit houdt in dat de gemeenteraad wordt gevraagd toestemming te verlenen aan het college voor het wijzigen van de GR F-W.
  Als de raad zijn toestemming verleent kan het college de gewijzigde regeling vaststellen en is het traject naar een regeling die volledig voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving en aan de wensen van de vier deelnemende gemeentebesturen, afgerond.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan het college toestemming te verlenen voor het vaststellen van het 2e Wijzigingsbesluit Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023.

  Besluit

  Het college toestemming te verlenen voor het vaststellen van het 2de Wijzigingsbesluit Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023 waarbij de volgende wensen en bedenkingen inzake bijlage 7.
  Concept-verordening Regionale Raadsadviescommissie Werkvoorzieningsschap Fryslân-West 2024 worden ingebracht:

  - Artikel 6 Besloten vergaderingen en transparantie
  Verzocht wordt lid 2 als volgt te wijzigen: 2. De vergaderingen worden in principe gehouden in het gemeentehuis van één van de gemeenten.”
  - Artikel 16 Taken voorzitter
  Verzocht wordt om lid 5 te laten vervallen. 5. De voorzitter is verantwoordelijk voor een goed functioneren van de raadsadviescommissie.

  Amendementen

  Titel
  Verordening raadsadviescommissie
  03:01:31 - 03:02:04 - Voorzitter Marga Waanders
  03:02:05 - 03:02:06 - Voorzitter Marga Waanders
  03:02:12 - 03:05:18 - Ytsje de Groot-Krikke
  03:05:18 - 03:05:24 - Voorzitter Marga Waanders
  03:05:31 - 03:06:42 - wethouder van der Meer
  03:06:42 - 03:09:14 - Voorzitter Marga Waanders
 13. 11

  Door het vertrek van de Piter Jelles uit Stichting Campus Middelsee en de gewijzigde rol van de Stichting Leer- en werkplein Campus Middelsee heeft de destijds gekozen constructie geen toegevoegde waarde meer. Reden om de huisvestingssituatie op de zelfde wijze te organiseren als met de overige onderwijshuisvestingsvoorzieningen (schoolbestuur juridisch eigenaar, gemeente economisch claimrecht).
  Met instemming van de raad om de hypothecaire lening over te nemen wordt de (juridische) structuur van de Campus Middelsee vereenvoudigd. Dit leidt tot meer transparantie, zorgt voor de juiste bestuurlijke verantwoordelijkheden en sluit aan bij ons beleid voor onderwijshuisvesting.


  Voorwaarde hiervoor is dat de raad instemt met overname van de hypothecaire lening van de Stichting Campus Middelsee bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (1), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de overname van de hypothecaire lening van de Stichting Campus Middelsee ad € 5.541.936,91 bij de Nederlandse Waterschapsbank per 1 juli 2024 en deze lening in een keer af te lossen met inachtneming van een afkoopwaarde ad € 720.000.
  2. In te stemmen met dekking van de afkoopwaarde ad € 720.000 middels een beschikking over de algemene reserve;
  3. De jaarlijkse exploitatiesubsidie ad € 300.000 aan de Stichting Campus Middelsee per 1 juli 2024 in te trekken;
  4. De structurele meerkosten ad € 23.280,00 (kapitaallasten € 323.280 -/- exploitatiesubsidie €300.000) te dekken uit de post onvoorzien structureel.
  5. De incidentele meerkosten ad € 3.500 (ex BTW) te dekken uit de post onvoorzien incidenteel.

  Besluit

  1. In te stemmen met de overname van de hypothecaire lening van de Stichting Campus Middelsee ad € 5.541.936,91 bij de Nederlandse Waterschapsbank per 1 juli 2024 en deze lening in een keer af te lossen met inachtneming van een afkoopwaarde ad € 720.000.
  2. In te stemmen met dekking van de afkoopwaarde ad € 720.000 middels een beschikking over de algemene reserve;
  3. De jaarlijkse exploitatiesubsidie ad € 300.000 aan de Stichting Campus Middelsee per 1 juli 2024 in te trekken;
  4. De structurele meerkosten ad € 23.280,00 (kapitaallasten € 323.280 -/- exploitatiesubsidie €300.000) te dekken uit de post onvoorzien structureel.
  5. De incidentele meerkosten ad € 3.500 (ex BTW) te dekken uit de post onvoorzien incidenteel.

  01:14:26 - 01:16:07 - Voorzitter Marga Waanders
 14. 12

  Het doel van het GALA is om een beweging naar 'de voorkant te maken waarin meer aandacht is voor preventief werken, onder anderen door een stevige sociale basis neer te zetten. Het maken van een integrale beleidsvisie sociale basis is één van de acties in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In de integrale beleidsvisie sociale basis komen alle thema's samen, zodat het versterken en verbinden van de sociale basis als geheel bekeken kan worden. Hierbij de startnotitie om voor de gemeente Waadhoeke te komen tot deze integrale beleidsvisie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De startnotitie Sociale Basis vast te stellen.

  Besluit

  1. De startnotitie Sociale Basis vast te stellen.

  01:16:06 - 01:16:07 - Voorzitter Marga Waanders
  01:16:07 - 01:17:11 - Wethouder Rene de Vries
  01:17:11 - 01:17:33 - Voorzitter Marga Waanders
  01:17:33 - 01:18:41 - Teun de Jong
  01:18:42 - 01:18:48 - Voorzitter Marga Waanders
  01:18:54 - 01:21:31 - Paul de Cock
  01:21:33 - 01:21:38 - Voorzitter Marga Waanders
  01:21:43 - 01:24:29 - Roelof Santing
  01:24:30 - 01:24:38 - Voorzitter Marga Waanders
  01:24:48 - 01:27:19 - Wethouder Rene de Vries
  01:27:19 - 01:28:44 - Voorzitter Marga Waanders
 15. 13

  Het college van burgemeester en wethouders legt met de jaarstukken 2023 verantwoording af aan de raad over het in 2023 gevoerde bestuur.
  Tevens doet het college aan de raad een voorstel hoe het resultaat 2023 te bestemmen.
  De raad stelt de jaarstukken (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening) vast en besluit vervolgens tot resultaatbestemming.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
  2. Na vaststelling van de jaarstukken 2023 het resultaat als volgt te bestemmen: € 400.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein; € 428.454 toe te voegen aan de reserve invoering omgevingswet; € 364.300 kostendekking in 2024; € 3.232.256 toe te voegen aan de algemene reserve.

  Besluit

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
  2. Na vaststelling van de jaarstukken 2023 het resultaat als volgt te bestemmen: € 400.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein; € 428.454 toe te voegen aan de reserve invoering omgevingswet; € 364.300 kostendekking in 2024; € 3.232.256 toe te voegen aan de algemene reserve.

  Amendementen

  Titel
  OZB

  Toezeggingen

  Titel
  Dijkverzwaring Koehool - Zwarte Haan
  01:27:52 - 01:28:44 - Voorzitter Marga Waanders
  01:28:56 - 01:33:26 - Sietze Greidanus
  01:33:26 - 01:33:30 - Voorzitter Marga Waanders
  01:33:30 - 01:40:18 - Joke Osinga-Bonnema
  01:40:18 - 01:40:21 - Voorzitter Marga Waanders
  01:40:31 - 01:44:12 - Bert Vollema
  01:44:12 - 01:44:27 - Voorzitter Marga Waanders
  01:44:27 - 01:49:14 - Hanna van der Werff
  01:49:15 - 01:49:22 - Voorzitter Marga Waanders
  01:49:27 - 01:51:31 - Douwe Kamstra
  01:51:32 - 01:51:45 - Voorzitter Marga Waanders
  01:51:45 - 01:53:08 - Roelof Santing
  01:53:11 - 01:53:30 - Voorzitter Marga Waanders
  01:53:33 - 01:53:34 - Roelof Santing
  01:53:39 - 01:58:55 - wethouder van der Meer
  01:58:55 - 01:59:10 - Voorzitter Marga Waanders
  01:59:12 - 01:59:34 - Bert Vollema
  01:59:35 - 01:59:52 - Voorzitter Marga Waanders
  01:59:54 - 02:04:47 - Wethouder Kees Arendz
  02:04:47 - 02:04:56 - Voorzitter Marga Waanders
  02:05:01 - 02:08:17 - Wethouder Rene de Vries
  02:08:18 - 02:08:27 - Voorzitter Marga Waanders
  02:08:28 - 02:08:41 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:08:44 - 02:08:56 - Voorzitter Marga Waanders
  02:08:56 - 02:09:04 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:09:04 - 02:09:06 - Voorzitter Marga Waanders
  02:09:07 - 02:09:19 - Voorzitter Marga Waanders
  02:17:30 - 02:17:55 - Voorzitter Marga Waanders
  02:17:56 - 02:19:04 - Sietze Greidanus
  02:19:04 - 02:19:16 - Douwe Kamstra
  02:19:17 - 02:19:18 - Voorzitter Marga Waanders
  02:19:18 - 02:20:10 - Sietze Greidanus
  02:20:10 - 02:20:29 - Voorzitter Marga Waanders
  02:20:30 - 02:20:32 - Voorzitter Marga Waanders
  02:20:32 - 02:23:19 - Joke Osinga-Bonnema
  02:23:20 - 02:26:08 - Voorzitter Marga Waanders
 16. 14

  Eshuis Registeraccountants B.V. heeft de jaarrekening van de gemeente Waadhoeke over het boekjaar 2023 gecontroleerd. In het accountantsverslag staan de bevindingen naar aanleiding van de controle.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Neem kennis van het accountantsverslag 2023 Gemeente Waadhoeke

  Besluit

  1. Neem kennis van het accountantsverslag 2023 Gemeente Waadhoeke

  02:31:13 - 02:31:32 - Voorzitter Marga Waanders
 17. 15

  Het college moet de raad per triaal over de realisatie van de begroting informeren. Dat doen we met de zogenaamde berap’s (bestuursrapportages). De eerste berap 2024 is klaar om aan de raad aan te bieden. De realisatie geeft aanleiding om aan de raad aanvullende kredieten te vragen en voor te stellen om twee nieuwe reserves in te stellen. Tevens ontstaat er door bijstelling van de ramingen incidentele en structurele financiële ruimte in de begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (6), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. de Berap I 2024 vast te stellen.
  2. extra kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
      • parkeerterrein Julianastraat Franeker : € 120.000
      • herinrichting parkeerterrein Ockingahiem Franeker : € 51.000
      • vervanging damwand haven Ried : € 90.000
      • vervanging brug Puoldyk Dronryp : € 250.000
  3. de financiële effecten van Berap I 2024 als volgt te verwerken:
      • incidenteel € 634.539 tgv onvoorzien eenmalig
      • structureel € 445.366 tgv onvoorzien structureel
  4. een bestemmingsreserve regiodeal in te stellen.
  5. de resterende bestemmingsreserve Corona om te zetten naar een bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld.

  Besluit

  1. de Berap I 2024 vast te stellen.
  2. extra kredieten beschikbaar te stellen voor de volgende investeringen:
      • parkeerterrein Julianastraat Franeker : € 120.000
      • herinrichting parkeerterrein Ockingahiem Franeker : € 51.000
      • vervanging damwand haven Ried : € 90.000
      • vervanging brug Puoldyk Dronryp : € 250.000
  3. de financiële effecten van Berap I 2024 als volgt te verwerken:
      • incidenteel € 634.539 tgv onvoorzien eenmalig
      • structureel € 445.366 tgv onvoorzien structureel
  4. een bestemmingsreserve regiodeal in te stellen.
  5. de resterende bestemmingsreserve Corona om te zetten naar een bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld.

  Toezeggingen

  Titel
  Projecten in de overheveling
  02:31:14 - 02:31:32 - Voorzitter Marga Waanders
  02:31:40 - 02:33:54 - Hanna van der Werff
  02:33:55 - 02:33:58 - Voorzitter Marga Waanders
  02:34:09 - 02:36:46 - Sietze Greidanus
  02:36:47 - 02:36:57 - Voorzitter Marga Waanders
  02:37:11 - 02:39:30 - wethouder van der Meer
  02:39:30 - 02:40:30 - Sietze Greidanus
  02:40:31 - 02:40:32 - Voorzitter Marga Waanders
  02:40:32 - 02:40:53 - wethouder van der Meer
  02:40:53 - 02:41:11 - Sietze Greidanus
  02:41:11 - 02:41:45 - wethouder van der Meer
  02:41:46 - 02:41:53 - Voorzitter Marga Waanders
  02:42:00 - 02:42:27 - Wethouder Rene de Vries
  02:42:28 - 02:42:35 - Voorzitter Marga Waanders
  02:42:37 - 02:42:56 - Wethouder Jan Dijkstra
  02:42:57 - 02:44:33 - Voorzitter Marga Waanders
 18. 16

  In de financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet (Verordening 212 GW) heeft de gemeenteraad in artikel 12 aangegeven dat het college tenminste eenmaal in de vier jaar een nota Weerstandvermogen & Risicobeheersing ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2025-2028 vast te stellen
  2. De huidige Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2022-2025 in te trekken

  Besluit

  1. De Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2025-2028 vast te stellen
  2. De huidige Nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing 2022-2025 in te trekken

  03:07:59 - 03:09:14 - Voorzitter Marga Waanders
 19. 17

  Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 is de startnotitie Dorps- en buurthuizenbeleid “Moetsje yn ’e takomst” vastgesteld. Op 6 februari volgde een Publieksessie. Tijdens deze avond hebben de dorps- en buurthuisbestuurders, dorps- en wijkbelangen en andere belangstellenden input en feedback gegeven voor het nieuwe beleid. Op 27 februari is een interne brainstormsessie geweest waar interdisciplinair gekeken is op welke manier dorps- en buurthuizen een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van gemeentelijke ambities.
  Op basis van deze input is een eerste conceptnota geschreven. Deze conceptversie is op 7 mei 2024 besproken in een kernsessie met de raad. Op basis van de input uit deze sessie zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Het college wordt nu voorgesteld in te stemmen met de definitieve conceptversie van de beleidsnota dorps- en buurthuizenbeleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsnota dorps- en buurthuizenbeleid 2025-2034 vast te stellen. 
  2. De financiële consequenties mee te nemen in de kadernota 2025-2028.

  Besluit

  1. De beleidsnota dorps- en buurthuizenbeleid 2025-2034 vast te stellen. 
  2. De financiële consequenties mee te nemen in de kadernota 2025-2028.

  Moties

  Titel
  Subsidie dorpshuis Marsum
  03:08:25 - 03:09:14 - Voorzitter Marga Waanders
  03:09:23 - 03:11:42 - Laas Douma
  03:11:42 - 03:11:52 - Voorzitter Marga Waanders
  03:11:53 - 03:11:56 - Voorzitter Marga Waanders
  03:11:56 - 03:11:57 - Voorzitter Marga Waanders
  03:11:57 - 03:12:28 - Paul de Cock
  03:12:29 - 03:12:42 - Voorzitter Marga Waanders
  03:12:47 - 03:13:50 - Anita Mast
  03:13:51 - 03:13:55 - Voorzitter Marga Waanders
  03:14:07 - 03:16:07 - Rien Venema
  03:16:08 - 03:16:15 - Voorzitter Marga Waanders
  03:16:22 - 03:17:32 - Roelof Santing
  03:17:32 - 03:17:37 - Voorzitter Marga Waanders
  03:17:45 - 03:18:32 - Teun de Jong
  03:18:33 - 03:18:45 - Voorzitter Marga Waanders
  03:18:45 - 03:20:17 - Paul de Cock
  03:20:19 - 03:20:31 - Voorzitter Marga Waanders
  03:20:31 - 03:25:02 - wethouder van der Meer
  03:25:02 - 03:25:16 - Teun de Jong
  03:25:17 - 03:25:19 - Voorzitter Marga Waanders
  03:25:19 - 03:26:24 - wethouder van der Meer
  03:26:25 - 03:26:26 - Voorzitter Marga Waanders
  03:26:27 - 03:26:30 - Voorzitter Marga Waanders
  03:26:30 - 03:27:47 - wethouder van der Meer
  03:27:48 - 03:28:02 - Voorzitter Marga Waanders
  03:28:02 - 03:28:06 - wethouder van der Meer
  03:28:06 - 03:28:07 - wethouder van der Meer
  03:28:07 - 03:28:14 - Voorzitter Marga Waanders
  03:28:14 - 03:28:21 - wethouder van der Meer
  03:28:21 - 03:28:22 - Voorzitter Marga Waanders
  03:28:22 - 03:28:37 - Laas Douma
  03:28:37 - 03:29:05 - Voorzitter Marga Waanders
  03:29:40 - 03:29:50 - Voorzitter Marga Waanders
  03:30:05 - 03:30:08 - Voorzitter Marga Waanders
  03:30:08 - 03:30:46 - Laas Douma
  03:30:46 - 03:30:47 - Voorzitter Marga Waanders
  03:30:49 - 03:30:55 - Teun de Jong
  03:30:58 - 03:31:32 - Laas Douma
  03:31:32 - 03:31:57 - Voorzitter Marga Waanders
  03:31:57 - 03:32:31 - Rien Venema
  03:32:32 - 03:32:34 - Rien Venema
  03:32:34 - 03:32:38 - Laas Douma
  03:32:38 - 03:32:39 - Voorzitter Marga Waanders
  03:32:43 - 03:35:52 - Voorzitter Marga Waanders
 20. 18

  Het regelingenbestand zoals dat voor Waadhoeke op www.overheid.nl staat, is niet helemaal actueel. Zo is het nieuwe Treasurystatuut Waadhoeke nog niet in het regelingenbestand opgenomen (de oude versie staat er nog in) en staan hierin twee versies van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke. Het nieuwe Treasurystatuut moet alsnog worden opgenomen en de oude versie verwijderd. Dat laatste geldt ook voor de oudere versie van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke.


  Het verwijderen van een regeling kan niet zo maar gebeuren. Als in de nieuwe regeling hieromtrent geen bepaling is ingenomen, moet de regeling alsnog formeel door het bevoegde bestuursorgaan worden ingetrokken. Dat is hier het geval.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  De navolgende regelingen in te trekken:
  1. het op 2 januari 2018 vastgestelde Treasurystatuut Waadhoeke;
  2. de op 12 december 2019 vastgestelde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke.

  Besluit

  De navolgende regelingen in te trekken:
  1. het op 2 januari 2018 vastgestelde Treasurystatuut Waadhoeke;
  2. de op 12 december 2019 vastgestelde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke.

  03:35:22 - 03:35:52 - Voorzitter Marga Waanders
 21. 19

  Per 1 januari 2025 wil de gemeente Waadhoeke toeristenbelasting innen. Toeristen dragen op deze manier bij aan de gemeentelijke recreatieve voorzieningen in de gemeente zoals fiets- wandelpaden en vaarwegen. De invoering van toeristenbelasting levert de gemeente naar schatting € 135.000,- per jaar op. Voor de aangifte toeristenbelasting is het bijhouden van een nachtregister van belang, het bijhouden van een nachtregister is al verplicht voor diegenen die bedrijfsmatig gelegenheid bieden tot nachtverblijf (artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht). In de APV willen wij regelen dat alle logiesverstrekkers een nachtregister moeten bijhouden. Om de logiesverstrekkers hierin tegemoet te komen biedt de gemeente Waadhoeke kosteloos en vrijwillig een Digitaal Nachtregister aan waarin de logiesverstrekker kan voldoen aan deze verplichting en eenvoudig aangifte kan doen van de af te dragen toeristenbelasting. Gemeente Waadhoeke wil het Digitaal nachtregister invoeren als een groeimodel en na 2 jaar evalueren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Per 1 januari 2025 toeristenbelasting in te voeren en voor de invoering de volgende verordeningen vast te stellen: 
  a. Toeristenbelastingverordening 
  b. Watertoeristenbelastingverordening 
  c. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 
  2. De geraamde inkomsten van € 135.000 naar de algemene middelen te laten vloeien.

  Besluit

  1. Per 1 januari 2025 toeristenbelasting in te voeren en voor de invoering de volgende verordeningen vast te stellen: 
  a. Toeristenbelastingverordening 
  b. Watertoeristenbelastingverordening 
  c. Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 
  2. De geraamde inkomsten van € 135.000 naar de algemene middelen te laten vloeien.

  03:35:32 - 03:35:52 - Voorzitter Marga Waanders
  03:35:59 - 03:36:01 - Laas Douma
  03:36:04 - 03:37:40 - Ytsje de Groot-Krikke
  03:37:41 - 03:37:52 - Voorzitter Marga Waanders
  03:37:52 - 03:40:06 - Bert Vollema
  03:40:07 - 03:40:11 - Voorzitter Marga Waanders
  03:40:19 - 03:41:01 - Teun de Jong
  03:41:05 - 03:43:30 - Voorzitter Marga Waanders
 22. 20

  De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de Begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  Te besluiten tot wijzigen (zesde) van de programmabegroting 2024

  Besluit

  Te besluiten tot wijzigen (zesde) van de programmabegroting 2024

  03:41:58 - 03:43:30 - Voorzitter Marga Waanders
 23. 21

  De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de Begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  Te besluiten tot wijzigen (zevende) van de programmabegroting 2024

  Besluit

  Te besluiten tot wijzigen (zevende) van de programmabegroting 2024

  03:42:09 - 03:43:30 - Voorzitter Marga Waanders
 24. 22

  Naar aanleiding van een openbare Europese aanbesteding voor de accountantsdiensten van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke is er een rechtsgeldige inschrijving ingediend. Dit betreft een inschrijving van de huidige accountant van beide gemeenten.


  De Beoordelingscommissie adviseert positief aan de gemeenteraad van Waadhoeke om Eshuis Registeraccountants B. V. te benoemen tot gemeenteaccountant van Waadhoeke voor de boekjaren 2024 tot en met 2026 inclusief opties tot verlenging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (6), Fractie SAM (5), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Eshuis Registeraccountants B. V. voor de boekjaren 2024 tot en met 2026 aan te wijzen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Waadhoeke, met een optie tot maximaal tweemaal een verlenging van twee jaar onder gelijkwaardige voorwaarden als die van de initiële contractperiode; 
  2. Het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van dit raadsbesluit en over te gaan tot definitieve gunning; 
  3. Voor 2024 € 34.000 extra beschikbaar te stellen; 
  4. Deze extra kosten over 2024 te dekken ten laste van de post onvoorzien eenmalig; 
  5. De structurele meerkosten op te nemen in de kadernota 2025.

  Besluit

  1. Eshuis Registeraccountants B. V. voor de boekjaren 2024 tot en met 2026 aan te wijzen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Waadhoeke, met een optie tot maximaal tweemaal een verlenging van twee jaar onder gelijkwaardige voorwaarden als die van de initiële contractperiode; 
  2. Het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van dit raadsbesluit en over te gaan tot definitieve gunning; 
  3. Voor 2024 € 34.000 extra beschikbaar te stellen; 
  4. Deze extra kosten over 2024 te dekken ten laste van de post onvoorzien eenmalig; 
  5. De structurele meerkosten op te nemen in de kadernota 2025.

  03:42:22 - 03:43:30 - Voorzitter Marga Waanders
 25. 23

  Besluit

  Deze waren niet geagendeerd.

  03:42:58 - 03:43:30 - Voorzitter Marga Waanders
 26. 24

  Besluit

  De voorzitter sloot de vergadering om 23:07 uur.

  03:43:07 - 03:43:30 - Voorzitter Marga Waanders
  03:43:31 - 03:43:33 - Voorzitter Marga Waanders