Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Waadhoeke

Uitsluitend Kadernota 2025-2028

donderdag 18 juli 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker

Voorzitter
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting

www.waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

  Besluit

  Afwezig met kennisgeving zijn de raadsleden Douma en Venema.

  00:28:52 - 00:30:34 - Voorzitter Marga Waanders
 2. 02

  Besluit

  De agenda is zonder wijzigingen vast gesteld.

  00:29:54 - 00:30:34 - Voorzitter Marga Waanders
 3. 03

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:30:02 - 00:30:34 - Voorzitter Marga Waanders
 4. 04

  Mevrouw A. Schilder spreekt in namens de stichting Jong Present Friesland.

  Besluit

  Namens de stichting Jong Present Friesland spreken mevrouw A. Schilder en mevrouw A. Beenen in.

  00:30:10 - 00:30:34 - Voorzitter Marga Waanders
  00:30:34 - 00:30:38 - Voorzitter Marga Waanders
  00:30:38 - 00:30:44 - Voorzitter Marga Waanders
  00:36:11 - 00:36:27 - Voorzitter Marga Waanders
  00:36:31 - 00:36:50 - Roelof Santing
  00:36:56 - 00:37:19 - Voorzitter Marga Waanders
  00:37:19 - 00:37:36 - Voorzitter Marga Waanders
  00:37:38 - 00:38:35 - Voorzitter Marga Waanders
 5. 05

  Besluit

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

  00:37:43 - 00:38:35 - Voorzitter Marga Waanders
 6. 06

  In de kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2025 en de budgetaanvragen voor 2025.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Fractie Christenunie (1), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (6), Fractie VVD (2), Fraksje FNP (6)
  tegen
  Fractie CDA (5)

  Voorgesteld besluit

  1. De kadernota 2025-2028 vast te stellen. 
  2. De budgetaanvragen 2025 te verwerken in de programmabegroting 2025.

  Amendementen

  Titel
  1 Niet gehonoreerde budgetaanvraag Rembrandt en Saskia Experience

  Moties

  Titel
  1 Onderzoek kind en ontbijt
  2 Huisvesting voor jongeren en nieuwkomers
  3 OZB-tarief 2025
  4 Vrije paragraaf
  5 Mantelzorg waardering
  6 Aanplakborden verkiezingen
  7 Onderwijsondersteuning voor leerlingen in financiële achterstandssituatie
  8 Capaciteit Boa's

  Toezeggingen

  Titel
  Opvolging motie Geen geld geen gemeente
  Project waakvlam
  Zorg leerlingen in financiële achterstandssituatie
  00:37:56 - 00:38:35 - Voorzitter Marga Waanders
  00:39:03 - 01:04:06 - Sietze Greidanus
  01:04:06 - 01:04:14 - Voorzitter Marga Waanders
  01:04:20 - 01:11:31 - Hanna van der Werff
  01:11:33 - 01:11:43 - Voorzitter Marga Waanders
  01:11:43 - 01:25:15 - Joke Osinga-Bonnema
  01:25:15 - 01:41:06 - Douwe Kamstra
  01:41:06 - 01:41:20 - Voorzitter Marga Waanders
  01:41:32 - 01:57:42 - Roelof Santing
  01:57:43 - 01:58:38 - Voorzitter Marga Waanders
  01:58:39 - 01:58:50 - Voorzitter Marga Waanders
  01:58:53 - 01:59:01 - Voorzitter Marga Waanders
  01:59:06 - 02:19:31 - Bert Vollema
  02:19:31 - 02:20:13 - Voorzitter Marga Waanders
  02:20:15 - 02:20:17 - Voorzitter Marga Waanders
  02:43:03 - 02:43:08 - Voorzitter Marga Waanders
  02:43:09 - 02:43:22 - Voorzitter Marga Waanders
  02:43:25 - 02:59:28 - wethouder van der Meer
  02:59:28 - 02:59:30 - Voorzitter Marga Waanders
  02:59:41 - 03:07:40 - Wethouder Rene de Vries
  03:07:40 - 03:07:49 - Roelof Santing
  03:07:49 - 03:08:25 - Wethouder Rene de Vries
  03:08:25 - 03:08:37 - Roelof Santing
  03:08:37 - 03:17:07 - Wethouder Rene de Vries
  03:17:07 - 03:17:11 - Voorzitter Marga Waanders
  03:17:29 - 03:33:23 - Wethouder Kees Arendz
  03:33:24 - 03:33:32 - Voorzitter Marga Waanders
  03:33:32 - 03:33:41 - Sietze Greidanus
  03:33:41 - 03:33:44 - Voorzitter Marga Waanders
  03:33:50 - 03:33:57 - Wethouder Kees Arendz
  03:33:57 - 03:33:58 - Voorzitter Marga Waanders
  03:33:58 - 03:34:02 - Wethouder Kees Arendz
  03:34:02 - 03:34:03 - Voorzitter Marga Waanders
  03:34:03 - 03:34:18 - Voorzitter Marga Waanders
  03:34:18 - 03:35:07 - Voorzitter Marga Waanders
  03:35:07 - 03:35:27 - Bert Vollema
  03:35:27 - 03:35:35 - Voorzitter Marga Waanders
  03:35:35 - 03:35:36 - Joke Osinga-Bonnema
  03:35:36 - 03:35:38 - Voorzitter Marga Waanders
  03:35:38 - 03:35:39 - Joke Osinga-Bonnema
  03:35:39 - 03:35:42 - Voorzitter Marga Waanders
  03:35:42 - 03:36:38 - Joke Osinga-Bonnema
  03:36:38 - 03:36:43 - Voorzitter Marga Waanders
  03:36:46 - 03:38:27 - Wethouder Jan Dijkstra
  03:38:29 - 03:43:41 - Voorzitter Marga Waanders
  03:59:43 - 04:00:36 - Voorzitter Marga Waanders
  04:00:38 - 04:00:42 - Voorzitter Marga Waanders
  04:00:42 - 04:01:56 - Sietze Greidanus
  04:01:56 - 04:02:15 - Douwe Kamstra
  04:02:15 - 04:07:34 - Sietze Greidanus
  04:07:36 - 04:07:45 - Voorzitter Marga Waanders
  04:07:45 - 04:12:27 - Hanna van der Werff
  04:12:27 - 04:12:33 - Voorzitter Marga Waanders
  04:12:33 - 04:19:51 - Joke Osinga-Bonnema
  04:19:51 - 04:19:52 - Voorzitter Marga Waanders
  04:19:52 - 04:19:59 - Joke Osinga-Bonnema
  04:20:03 - 04:27:17 - Douwe Kamstra
  04:27:17 - 04:27:32 - Voorzitter Marga Waanders
  04:27:32 - 04:29:54 - Roelof Santing
  04:29:54 - 04:29:58 - Voorzitter Marga Waanders
  04:30:15 - 04:33:33 - Bert Vollema
  04:33:36 - 04:33:55 - Voorzitter Marga Waanders
  04:33:55 - 04:34:53 - wethouder van der Meer
  04:34:53 - 04:34:55 - Voorzitter Marga Waanders
  04:34:57 - 04:34:58 - Voorzitter Marga Waanders
  04:34:58 - 04:35:16 - Sietze Greidanus
  04:35:17 - 04:35:25 - Voorzitter Marga Waanders
  04:35:28 - 04:37:23 - Wethouder Rene de Vries
  04:37:23 - 04:37:27 - Voorzitter Marga Waanders
  04:37:31 - 04:37:32 - Wethouder Rene de Vries
  04:37:33 - 04:38:06 - Wethouder Jan Dijkstra
  04:38:07 - 04:38:21 - Voorzitter Marga Waanders
  04:38:23 - 04:39:25 - Wethouder Kees Arendz
  04:39:26 - 04:39:40 - Hanna van der Werff
  04:39:41 - 04:39:42 - Voorzitter Marga Waanders
  04:39:43 - 04:41:21 - Wethouder Kees Arendz
  04:41:22 - 04:41:35 - Voorzitter Marga Waanders
  04:41:37 - 04:41:38 - Voorzitter Marga Waanders
  04:41:38 - 04:41:46 - Sietze Greidanus
  04:41:49 - 04:42:06 - Voorzitter Marga Waanders
  04:42:07 - 04:42:10 - Voorzitter Marga Waanders
  04:42:10 - 04:42:19 - Joke Osinga-Bonnema
  04:42:19 - 04:42:21 - Voorzitter Marga Waanders
  04:45:40 - 04:46:01 - Voorzitter Marga Waanders
  04:46:03 - 04:46:04 - Voorzitter Marga Waanders
  04:46:04 - 04:46:29 - Sietze Greidanus
  04:46:31 - 04:46:35 - Voorzitter Marga Waanders
  04:46:35 - 04:47:09 - Joke Osinga-Bonnema
  04:47:09 - 04:48:30 - Voorzitter Marga Waanders
  04:48:31 - 04:53:02 - Voorzitter Marga Waanders
 7. 07

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23:55 uur.

  04:52:58 - 04:53:02 - Voorzitter Marga Waanders