Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Memo aan de raad over Stand van zaken evenementenbeleid Actieve informatie vanuit het college 12-06-2024
Memo aan de Raad Mobiliteitsvisie Waadhoeke Actieve informatie vanuit het college 11-06-2024
Groninger Windmolen en Zonnepanelen Moties 11-06-2024
Motie Beheerplan Groen VVD, CDA en ChrU Moties 11-06-2024
Memo aan de Raad wens tot aanpassen park Sint Annaparochie Actieve informatie vanuit het college 11-06-2024
Beleid huisvesting arbeidsmigranten Toezeggingen 10-06-2024
Evaluatie bestaanszekerheidbeleid Toezeggingen 10-06-2024
Krediet voor uitvoering pilotproject Fietspad Deinum - Boksum Amendementen 10-06-2024
Motie Aanpassing goedkeurende controleverklaring in de Algemene Subsidieverordening 2018 Moties 10-06-2024
Nieuwe cijfers uit Den Haag Toezeggingen 10-06-2024