Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u een overzicht vinden van alle documenten die het college naar de raad gestuurd heeft. Dit zijn documenten die de raad nodig heeft om zijn controlerende taak uit te voeren. De stukken zijn daarom op grond van de actieve informatieplicht aan de raad toegezonden.

Dit is het overzicht van alle amendementen die tijdens de raadsvergaderingen zijn ingediend.

Hier kunt u de publicaties bekijken van de rekenkamer.

Dit is het overzicht van alle amendementen die tijdens de raadsvergaderingen zijn ingediend.

Dit is het overzicht van alle schriftelijke vragen die gesteld zijn aan het college op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde. Zodra het antwoord is vastgesteld door het college worden die in dit overzicht geplaatst.

Hier vindt u het overzicht van de toezeggingen die het college aan de gemeenteraad gedaan heeft.
Wanneer het college de toezegging inlost met een reactie is die ook op deze pagina te vinden.