Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 23 december 2021

19:30 - 22:00
Locatie

Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker

Voorzitter
M.C.M. Waanders / griffier W. Bruinsma
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 001

  00:00:15 - 00:01:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:01:15 - 00:01:41 - A. Wijkhuijs
  00:01:42 - 00:03:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 2. 002

  Besluit

  Agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:25 - 00:03:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:03:29 - 00:03:47 - A. Wijkhuijs
  00:03:47 - 00:05:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 3. 003

  00:04:39 - 00:05:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 4. 004

  00:04:44 - 00:05:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 5. 004.1

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

  00:04:48 - 00:05:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:05:08 - 00:05:39 - A.M. Neudorfer-Eberwijn
 6. 004.2

  Besluit

  Ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:37 - 00:05:39 - A.M. Neudorfer-Eberwijn
  00:05:39 - 00:07:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 7. 005

  De volgende insprekers hebben zich gemeld:


  Henk Korthof, voorzitter dorpsbelang Deinum over punt 11
  Lejon Hamstra namens buurtschap Zwarte Haan over punt 9
  Jasper de Vries, voorzitter werkgroep Kleiner wonen Berltsum over punt 12

  00:06:03 - 00:07:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 8. 006

  De heer Hof van GB over de scheepswerf Draaisma
  Een aantal dagen geleden meldde de media dat de sloophamer dreigt voor de 150-jarige oude scheepswerf “Welgelegen” van Draaisma aan het Vliet te Franeker. Scheepswerf “Welgelegen” is de laatste van de vele ambachtelijke werven die er ooit in Franeker waren. De werf zou per 1 januari as. verkocht worden aan SD Projecten te Emmen. Sloop van deze werf betekent dat er voorgoed een stuk historisch industrieel erfgoed van Franeker verloren gaat.
  Vraag: Hoe staat de gemeente Waadhoeke hierin ?


  De heer Nauta van de FNP stelt de volgende vragen over de Scheepswerf Draaisma
  Yn de media hawwe heard dat de freonen fan Frjentsjer in bryf nei it kolleezje stjoerd hat mei as ûnderwerp de ferkeap fan Draaisma Welgelegen yn Frjentsjer.
  Fraach 1. Hat it kolleezje it bryf fan de freonen fan Frjentsjer ûntfungen?
  Fraach 2. Wat tinkt it kolleezje wat se hjirmei dwaan kin ?


  De heer Cuperus van SAM over de verkoop van Werf Draaisma in Franeker
  N.a.v. De verkoop van Werf Draaisma en gronden in Franeker aan een projectontwikkelaar, wil Sam graag het college de volgende vragen stellen:
  • Is de burgemeester en het college op de hoogte van de plannen die de projectontwikkelaar heeft met de werf Draaisma en de aanliggende gronden?
  • Is er dan sprake van mogelijke sloop van Werf Draaisma?
  • Ziet het college een historische meerwaarde in het behouden van deze werf?
  • En welke mogelijkheden zijn er voor het college en burgemeester om deze werf te behouden?
  • Wil het college de SAM fractie en de gemeenteraad z.s.m op de hoogte stellen van de mogelijke besluiten die zij in deze casus nemen?


  De heer Van Wijk (SAM) heeft de volgende vragen:
  1 Is het college bereid om medewerking te verlenen aan het initiatief van de KNVB?
  2 Zo nee, waarom niet?
  3 Kan het college, voorzien in extra apparatuur zodat dit initiatief ook bereikbaar is voor onze jeugd zonder spelcomputer?
  4 Kunnen wij een terugkoppeling krijgen omdat dit op korte termijn geregeld moet worden. Of dit een succes is geworden of juist niet?

  00:07:17 - 00:07:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:07:53 - 00:08:45 - H. Hof
  00:08:46 - 00:08:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:08:56 - 00:09:09 - H. Nauta
  00:09:10 - 00:09:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:09:12 - 00:09:56 - T. Cuperus
  00:09:56 - 00:10:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:10:00 - 00:13:56 - Wethouder N. Haarsma
  00:13:56 - 00:14:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:14:04 - 00:16:39 - B. van Wijk
  00:16:39 - 00:16:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:16:48 - 00:17:54 - Wethouder C.M. de Pee
  00:17:54 - 00:18:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 9. 007

  00:18:03 - 00:18:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 10. 007.1

  Besluit

  Afdoeningsvoorstel is overgenomen

  00:18:04 - 00:18:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:18:10 - 00:19:01 - L.J. Vollema
  00:19:01 - 00:19:03 - A. Wijkhuijs
  00:19:03 - 00:19:17 - L.J. Vollema
  00:19:17 - 00:19:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:19:18 - 00:19:21 - A. Wijkhuijs
  00:19:21 - 00:19:28 - T. Cuperus
  00:19:28 - 00:20:22 - A. Wijkhuijs
  00:20:22 - 00:20:27 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:20:29 - 00:20:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:20:36 - 00:21:03 - H. Nauta
  00:21:03 - 00:21:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:21:09 - 00:21:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:21:17 - 00:21:30 - Wethouder C.M. de Pee
  00:21:30 - 00:21:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:21:31 - 00:21:34 - Wethouder C.M. de Pee
  00:21:34 - 00:21:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 11. 007.2

  Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen SAM over Cultuur

  00:21:44 - 00:21:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:21:49 - 00:22:10 - T.S. de Jong
  00:22:10 - 00:22:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:22:23 - 00:26:58 - Wethouder J. Dijkstra
  00:26:59 - 00:27:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:27:05 - 00:27:52 - A.M. Neudorfer-Eberwijn
  00:27:53 - 00:27:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:27:57 - 00:28:21 - Wethouder J. Dijkstra
  00:28:21 - 00:28:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:28:32 - 00:28:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:28:35 - 00:28:57 - G. Iedema-Zondervan
  00:28:57 - 00:29:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:29:00 - 00:29:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:29:01 - 00:29:20 - Wethouder J. Dijkstra
  00:29:21 - 00:29:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:29:29 - 00:29:49 - T.S. de Jong
 12. 008

  Aanpassen belastingverordeningen en tarieventabellen 2022

  Voorgesteld besluit

  De volgende belastingverordeningen en tarieventabellen vast te stellen:

  1. De verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2022
  2. De verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing 2022
  3. De verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022
  4. De verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
  5. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2022
  6. De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2022
  7. De verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
  8. De verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2022

  Besluit

  De volgende belastingverordeningen en tarieventabellen vast te stellen:

  1. De verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2022
  2. De verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing 2022
  3. De verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022
  4. De verordening op de heffing en de invordering van leges 2022
  5. De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2022
  6. De verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2022
  7. De verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
  8. De verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2022
  01:50:40 - 01:52:49 - J. Osinga-Bonnema
  01:52:50 - 01:52:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:53:00 - 01:53:31 - Wethouder C.M. de Pee
  01:53:31 - 01:54:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 13. 008.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
 14. 008.2

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fraksje FNP (3)
  tegen
  Fractie VVD (4)
 15. 008.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
 16. 008.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
 17. 008.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
 18. 008.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
 19. 008.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
 20. 008.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)
  01:50:10 - 01:50:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:50:37 - 01:52:49 - J. Osinga-Bonnema
 21. 009

  Het verkeerstechnische onderzoek voor de situatie bij Zwarte Haan is afgerond. Het onderzoek bevat een aantal objectieve maatregelen op basis waarvan de situatie ter plaatse kan worden verbeterd. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een verkeerskundig en ruimtelijk aanvaardbare situatie. Wij vragen uw raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de verlening van de omgevingsvergunning om voorgestelde recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken en een eenmalig budget om de verkeerstechnische situatie ter plaatse te verbeteren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (4), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de
  omgevingsvergunning V-20180499 voor het realiseren van een recreatieve voorziening in de
  nabijheid van Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk in de vorm van een gebouw met 5
  trekkershutten, een nachtbelevingstuin, sterrenobservatorium en expositieruimte.


  2. Een eenmalig krediet van €90.000 beschikbaar te stellen om verkeersoplossingen uit scenario 1
  en scenario 2 van het verkeerskundig onderzoek Zwarte Haan door te voeren en dit ten laste te
  brengen van de Algemene reserve.

  Besluit

  Raadslid Van der Werff doet niet mee aan de beraadslagingen en onthoudt zich van stemming i.v.m. persoonlijke betrokkenheid.
  1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de
  omgevingsvergunning V-20180499 voor het realiseren van een recreatieve voorziening in de
  nabijheid van Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk in de vorm van een gebouw met 5
  trekkershutten, een nachtbelevingstuin, sterrenobservatorium en expositieruimte.


  2. Een eenmalig krediet van €90.000 beschikbaar te stellen om verkeersoplossingen uit scenario 1
  en scenario 2 van het verkeerskundig onderzoek Zwarte Haan door te voeren en dit ten laste te
  brengen van de Algemene reserve.

  Toezeggingen

  Titel
  Jaarlijkse evaluatie verkeersoplossing
  00:29:31 - 00:29:49 - T.S. de Jong
  00:29:49 - 00:30:10 - K. Arendz
  00:30:13 - 00:30:24 - H. van der Werff
  00:30:24 - 00:30:25 - K. Arendz
  00:30:26 - 00:30:31 - K. Arendz
  00:30:31 - 00:31:03 - T.S. de Jong
  00:31:03 - 00:31:06 - K. Arendz
  00:31:07 - 00:31:12 - K. Arendz
  00:31:12 - 00:31:21 - T.S. de Jong
  00:31:21 - 00:35:15 - K. Arendz
  00:35:15 - 00:35:43 - K. Arendz
  00:35:43 - 00:37:09 - K. Arendz
  00:37:13 - 00:37:26 - H. Stellingwerf
  00:37:26 - 00:37:28 - K. Arendz
  00:37:28 - 00:37:47 - H. Stellingwerf
  00:37:47 - 00:37:48 - K. Arendz
  00:37:48 - 00:40:43 - H. Stellingwerf
  00:40:43 - 00:40:44 - K. Arendz
  00:40:46 - 00:40:51 - K. Arendz
  00:40:53 - 00:45:39 - J. Osinga-Bonnema
  00:45:39 - 00:45:46 - K. Arendz
  00:45:46 - 00:47:59 - H. Nauta
  00:48:00 - 00:48:07 - K. Arendz
  00:48:08 - 00:48:12 - T.J. Vlaar-Vroonland
  00:48:14 - 00:50:45 - T.J. Vlaar-Vroonland
  00:50:46 - 00:50:53 - K. Arendz
  00:50:55 - 00:56:05 - L. Ferwerda
  00:56:12 - 00:56:13 - K. Arendz
  00:56:15 - 00:56:27 - K. Arendz
  00:56:27 - 01:00:52 - Wethouder C.M. de Pee
  01:00:52 - 01:00:55 - K. Arendz
  01:00:55 - 01:00:57 - Wethouder C.M. de Pee
  01:00:57 - 01:00:58 - Wethouder C.M. de Pee
  01:00:58 - 01:00:59 - K. Arendz
  01:01:00 - 01:01:01 - K. Arendz
  01:01:03 - 01:01:12 - K. Arendz
  01:01:12 - 01:04:35 - J. Osinga-Bonnema
  01:04:36 - 01:04:44 - K. Arendz
  01:04:46 - 01:05:44 - L. Ferwerda
  01:05:45 - 01:05:56 - K. Arendz
  01:05:56 - 01:06:29 - Wethouder C.M. de Pee
  01:06:29 - 01:06:41 - L. Ferwerda
  01:06:41 - 01:06:46 - K. Arendz
  01:06:46 - 01:07:00 - Wethouder C.M. de Pee
  01:07:00 - 01:07:01 - K. Arendz
  01:07:01 - 01:07:27 - Wethouder C.M. de Pee
  01:07:27 - 01:07:32 - K. Arendz
  01:07:32 - 01:07:36 - K. Arendz
  01:07:36 - 01:07:51 - Wethouder C.M. de Pee
  01:07:51 - 01:08:45 - K. Arendz
 22. 010

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Besluit

  1. De ingediende zienswijzen van de provincie gegrond te verklaren;
  2. Artikel 3 Water: wordt hierdoor gewijzigd:
  • In lid 3.1 sub e wordt de functie “aanleggelegenheid” geschrapt.
  • In lid 3.5 sub a wordt de tekst als volgt aangepast:
  a. Het gebruik van de gronden en bouwwerken voor aanleggelegenheid;
   Artikel 5 Waarde – Archeologie wordt hierdoor gewijzigd:
  • In lid 5.2.1 wordt in de aanhef het vereiste ten aanzien van de diepte van 0,50 m
  vervangen door 0,30 m.
  • In lid 5.3.1 sub h wordt het vereiste ten aanzien van de diepte van 0,35 m vervangen
  door 0,30 m
  3. Het bestemmingsplan Deinum – Marssumerdyk 7, met planidentificatienummer
  NL.IMRO.1949.BPDeiMarssumerdyk-VAS1, gewijzigd vast te stellen

  01:54:14 - 01:54:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:54:28 - 01:54:29 - A.J.T. Magre
  01:54:30 - 01:55:30 - A.J.T. Magre
  01:55:30 - 01:56:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 23. 011

  Vanuit de werkgroep Wonen van dorpsbelang Boksum is de gemeente Waadhoeke in het voorjaar 2019 benaderd om overleg te voeren over een mogelijke invulling met woningbouw op de voormalige schoollocatie van de Otto Clantschool te Boksum. Dit herstructureringsvraagstuk heeft geleid tot een eerste verkennend gesprek op 23 mei 2019. Vervolgens zijn meerdere overleggen gevoerd én zijn tussentijds ook de woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en een ontwikkelaar (BruZan) aangeschoven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een woningbouwinvulling, die tijdens een coronaproof inloopmiddag/-avond op 1 juli 2020 is gepresenteerd aan de inwoners van Boksum.


  Tijdens de inloopmiddag/-avond bleek dat de gepresenteerde woningbouwinvulling niet volledig voldeed aan de verwachtingen van de inwoners van Boksum. Naar aanleiding van de gemaakte op-/aanmerkingen zijn de betrokken partijen (dorpsbelang, WNWF, BruZan en de gemeente) weer in overleg gegaan met elkaar hoe wel de gewenste woningbouwinvulling voor de inwoners van Boksum kon worden bereikt.


  Dit heeft er toe geleid, dat WNWF zich als partij uit het invullingsvraagstuk heeft teruggetrokken. Aan het verzoek van de inwoners van Boksum om huurwoningen expliciet voor Boksumers te realiseren, kan de woningstichting gezien haar wettelijke verplichtingen niet voldoen. Dit onderdeel is vervolgens ter hand genomen door de betrokken ontwikkelaar, die dit wel mag.


  Na een tweede inloopmiddag/-avond op 28 oktober 2021 jongstleden waarop zo’n 60 inwoners aanwezig waren, bleek dat de aanwezige inwoners enthousiast zijn over de nieuwe (aan de wensen van de inwoners van Boksum) aangepaste woningbouwinvulling op het terrein van de voormalige Otto Clantschool. Zie hiervoor bijlage 1. Dit heeft zelfs al geleid tot voorinschrijvingen op de nog te realiseren woningbouwinvulling (zowel huur als koop).


  Het gehele project heet “De Lokalen”, omdat de woningbouwinvulling voorziet in de gewenste lokale behoefte van de Boksumers zelf. Dit wordt door de betrokken ontwikkelaar vormgegeven door de Boksumers voorrang te verlenen bij de koop/huur van de te realiseren woningen. Daarnaast zijn de daken van alle te realiseren woningen te herleiden naar het huidige dakpatroon van de lokalen van de voormalige Otto Clantschool. Hiermee geeft de beoogde nieuwbouw ook een knipoog naar het verleden.


  Om de gewenste woningbouwinvulling mogelijk te maken moet nog een ruimtelijke procedure worden uitgevoerd, moet de voormalige school worden gesloopt en moeten de benodigde infrastructurele werkzaamheden (bouw- en woonrijp maken) worden uitgevoerd. De kosten hiervan worden geraamd op € 219.500.


  De gemeente verkoopt de bouwgrond ten behoeve van deze ontwikkeling aan de ontwikkelaar voor het bedrag van € 98.000 (zie bijlage 1). Hiermee komen de realisatiekosten van het plan “De Lokalen” op een bedrag van € 121.500.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met herstructurering van de voormalige locatie van de Otto Clantschool te Boksum.
  2. De huidige boekwaarde van € 204.204,- van de voormalige Otto Clantschool af te boeken ten laste van Algemene Reserve.
  3. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 219.500.
  4. Dit voor € 98.000 te dekken uit grondopbrengsten en voor € 121.500 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.

  Besluit

  1. In te stemmen met herstructurering van de voormalige locatie van de Otto Clantschool te Boksum.
  2. De huidige boekwaarde van € 204.204,- van de voormalige Otto Clantschool af te boeken ten laste van Algemene Reserve.
  3. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 219.500.
  4. Dit voor € 98.000 te dekken uit grondopbrengsten en voor € 121.500 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.
  01:09:01 - 01:09:11 - K. Arendz
  01:10:41 - 01:18:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:18:25 - 01:18:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:18:34 - 01:21:29 - K. Nammensma
  01:21:29 - 01:23:06 - G. Iedema-Zondervan
  01:23:07 - 01:23:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:23:12 - 01:24:29 - T. Cuperus
  01:24:29 - 01:24:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:24:34 - 01:24:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:24:36 - 01:24:50 - T. Wijnia
  01:24:50 - 01:24:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:24:53 - 01:27:18 - Wethouder N. Haarsma
  01:27:18 - 01:27:49 - G. Iedema-Zondervan
  01:27:49 - 01:27:50 - Wethouder N. Haarsma
  01:27:50 - 01:27:51 - G. Iedema-Zondervan
  01:27:51 - 01:28:12 - Wethouder N. Haarsma
  01:28:12 - 01:28:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 24. 012

  Op 17 mei 2019 heeft de raad een initiatiefvoorstel ingediend over Kleiner Wonen Berltsum, die tijdens de behandeling in de gemeenteraad op 11 juli 2019 (agendapunt 11) unaniem is aangenomen. Met het initiatiefvoorstel draagt de gemeenteraad het college onder andere op om medewerking te verlenen om het bestemmingsplan dusdanig aan te passen om uitvoering van het uitgewerkte plan Kleiner Wonen Berltsum mogelijk te maken. Per direct te starten met overleg en uitvoering van het plan werkgroep Kleiner Wonen Berltsum, periodiek de ontwikkeling terug te koppelen aan de raad en het definitieve plan van de werkgroep met financiële aspecten voor te leggen aan de raad (zie bijlage 1).


  Na uitvoerig overleg en intensieve samenwerking met de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum ligt nu een definitieve invulling van de voormalige schoollocatie aan de Kwekerijleane te Berltsum voor. Het definitieve plan voorziet in de realisatie van een tiental vrijstaande uitbreidbare seniorenwoningen in het groen. Hiervoor heeft de werkgroep zelf al een ontwikkelaar in de arm genomen, die deze woningen zal gaan realiseren. Hierbij wordt ook een groene binnenruimte gerealiseerd onder leiding van de werkgroep zelf in samenwerking met de Stichting Hemmemapark. De binnentuin is openbaar toegankelijk en wordt voorzien van hoog en laag plantwerk, met hier en daar de mogelijkheid om samen te zitten op bankjes om ontmoetingen te bevorderen. Er komen bomen voor beschutting en waterberging voor hemelwater opslag en aanvulling op het groen.
  Daarnaast voorziet het plan ook nog in verbetering van de bestaande openbare ruimte. Zo wordt de K.J. van den Akkerstrjitte iets gedraaid, zodat deze parallel loopt met de Kwekerijleane. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor parkeren aan de noordzijde van de straat voor de huidige bewoners. In overleg met de tennisvereniging heeft de werkgroep ook kunnen bewerkstelligen, dat het huidige voetpad aan de zuidzijde van de Kwekerijleane kan worden doorgetrokken, zodat met name de schoolkinderen niet hoeven over te steken op weg naar en van school. Tevens wordt hiermee een looprondje gecreëerd door het dorp. Dit alles is te lezen in het door de werkgroep zelf opgestelde Beeldkwaliteitsplan Proeftún Berltsum (zie bijlage 2).


  Om de uitvoering van het plan te borgen is een ontwikkelovereenkomst opgesteld met de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum en de door hen aangedragen ontwikkelaar. Om het plan van de werkgroep te kunnen realiseren wordt de gemeente gevraagd om het voormalige schoolterrein aan de Kwekerijleane bouw- en woonrijp te maken, de benodigde ruimtelijke procedure uit te voeren en een financiële bijdrage te verstrekken voor de inrichting van de Proeftún. De kosten hiervan worden geraamd op een bedrag van € 515.000.


  De gemeente verkoopt de bouwgrond ten behoeve van deze ontwikkeling aan de door de werkgroep aangedragen ontwikkelaar voor het bedrag van € 235.000. De groene binnenruimte wordt verkocht aan de Stichting Berlikumer Belangen (SBB) voor het bedrag van € 50.000. Daarmee komen de realisatiekosten van het plan van de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum op € 230.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het plan van de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum.
  2. Hiervoor het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 515.000.
  3. Dit voor € 285.000 te dekken uit grondopbrengsten en voor € 230.000 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.

  Besluit

  De heer Hoekstra neemt niet deel aan de beraadslagingen en onthoudt zicht van stemming gezien zijn betrokkenheid bij dit plan.


  1. In te stemmen met het plan van de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum.
  2. Hiervoor het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 515.000.
  3. Dit voor € 285.000 te dekken uit grondopbrengsten en voor € 230.000 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.

  01:28:31 - 01:28:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:28:49 - 01:29:02 - H. Hoekstra
  01:29:02 - 01:35:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:04 - 01:35:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:13 - 01:35:14 - T. Cuperus
  01:35:15 - 01:35:38 - T. Cuperus
  01:35:38 - 01:35:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:43 - 01:38:12 - G. Iedema-Zondervan
  01:38:12 - 01:38:20 - J.J. Zijlstra
  01:38:20 - 01:41:05 - G. Iedema-Zondervan
  01:41:05 - 01:41:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:41:14 - 01:42:56 - A.J.T. Magre
  01:42:56 - 01:42:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:43:00 - 01:45:14 - K. Arendz
  01:45:14 - 01:45:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:45:18 - 01:45:34 - J.J. Zijlstra
  01:45:34 - 01:45:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:45:38 - 01:48:27 - Wethouder N. Haarsma
  01:48:27 - 01:48:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:48:33 - 01:49:10 - T. Cuperus
  01:49:11 - 01:49:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:14 - 01:49:15 - A.J.T. Magre
  01:49:15 - 01:49:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:17 - 01:49:26 - A.J.T. Magre
  01:49:27 - 01:50:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 25. 013

  In dit advies wordt een voorkeursscenario voor de toekomst van de overdekte zwembaden voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Als voorkeursscenario voor de overdekte zwembaden aan te wijzen en te onderzoeken:
  • Een duurzaam nieuw zwembad op een nader te bepalen locatie.
  • Zwembad Bloemketerp openhouden tot het nieuwe zwembad wordt opengesteld.
  • Zwembad de Bildtse Slag voorlopig open te houden.
  1. De financiële consequenties hiervan te betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota.
  2. Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp voor openstelling van het zwembad van 1 maart 2022 tot 1 januari 2023 maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.

  Besluit

  1. Als voorkeursscenario voor de overdekte zwembaden aan te wijzen en te onderzoeken:
  • Een duurzaam nieuw zwembad op een nader te bepalen locatie.
  • Zwembad Bloemketerp openhouden tot het nieuwe zwembad wordt opengesteld.
  • Zwembad de Bildtse Slag open te houden.
  1. De financiële consequenties hiervan te betrekken bij de integrale afweging in de Kadernota.
  2. Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp voor openstelling van het zwembad van 1 maart 2022 tot 1 januari 2023 maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.
  3. De jaarlijkse subsidieaanvraag te toetsen aan de door de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp gehanteerde zwemtarieven en de verkregen inkomsten daaruit.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Subsidietoets Exploitatie
  Amendemint Iepenhâlden Bildtse Slag
  01:55:50 - 01:56:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:56:30 - 01:58:28 - H. Nauta
  01:58:28 - 01:58:31 - H. Nauta
  01:58:31 - 01:58:33 - J. Osinga-Bonnema
  01:58:33 - 01:58:34 - H. Nauta
  01:58:34 - 01:58:43 - J. Osinga-Bonnema
  01:58:43 - 01:58:45 - H. Nauta
  01:58:45 - 01:59:03 - A. Wijkhuijs
  01:59:03 - 01:59:58 - H. Nauta
  02:00:00 - 02:00:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:00:07 - 02:08:45 - K. Arendz
  02:08:45 - 02:09:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:09:17 - 02:13:05 - A. Wijkhuijs
  02:13:05 - 02:13:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:13:11 - 02:17:11 - H. Stellingwerf
  02:17:11 - 02:17:24 - K. Arendz
  02:17:24 - 02:17:51 - H. Stellingwerf
  02:17:52 - 02:17:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:17:56 - 02:17:57 - A.J.T. Magre
  02:17:58 - 02:17:59 - A.J.T. Magre
  02:18:00 - 02:20:29 - A.J.T. Magre
  02:20:29 - 02:20:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:20:48 - 02:22:27 - H. Nauta
  02:22:27 - 02:22:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:22:32 - 02:27:44 - Wethouder C.M. de Pee
  02:27:44 - 02:27:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:27:52 - 02:29:32 - K. Arendz
  02:29:33 - 02:30:01 - H. Nauta
  02:30:01 - 02:30:15 - K. Arendz
  02:30:15 - 02:30:18 - H. Nauta
  02:30:20 - 02:30:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:30:29 - 02:31:13 - H. Stellingwerf
  02:31:13 - 02:31:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:31:14 - 02:31:15 - H. Stellingwerf
  02:31:15 - 02:31:23 - A. Wijkhuijs
  02:31:23 - 02:31:24 - H. Stellingwerf
  02:31:24 - 02:31:31 - A. Wijkhuijs
  02:31:31 - 02:31:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:31:41 - 02:32:13 - Wethouder C.M. de Pee
  02:32:13 - 02:34:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 26. 014

  Op 9 november jongstleden heeft het college positief advies gegeven over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie tussen de Stichting Gearhing en Stichting Odyssee. Nu wordt het college gevraagd de voorgestelde statuten van de Stichting Samenwerkingsbestuur GO (werknaam) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  • Goedkeuring geven aan de nieuwe Statuten van de Stichting Samenwerkingsbestuur GO.

  Besluit

  • Goedkeuring geven aan de nieuwe Statuten van de Stichting Samenwerkingsbestuur GO.
  02:34:07 - 02:34:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 27. 015

  Het DOM-project is een initiatief van de provincie en met succes toegepast in de regio Noardeast Fryslân. In het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Lok op 1’ van de provincie is als doel opgenomen om DOM’s ook op te starten in de rest van Fryslân. In Súdwest Fryslân, Schiermonnikoog, Heerenveen en Ooststellingwerf zijn inmiddels DOM’s gestart. De DOM’s worden financieel gefaciliteerd met procesgeld en de ondersteuning van een (D)OM-denker. In Waadhoeke staan er vijf dorpen/regio’s in de startblokken om met de DOM-werkwijze aan de slag te gaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In vijf dorpen/streken te starten met de Dorps Ontwikkelings Methode (DOM)
  2. Voor een periode van drie jaar hiervoor een bijdrage van €87.500 beschikbaar te stellen uit het
  ontwikkelfonds (bestemmingsreserve)

  Besluit

  1. In vijf dorpen/streken te starten met de Dorps Ontwikkelings Methode (DOM)
  2. Voor een periode van drie jaar hiervoor een bijdrage van €87.500 beschikbaar te stellen uit het
  ontwikkelfonds (bestemmingsreserve)

  02:34:27 - 02:34:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:34:58 - 02:35:38 - L.J. Vollema
  02:35:39 - 02:35:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:36:01 - 02:36:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:36:06 - 02:40:32 - A. Weiland
  02:40:32 - 02:42:18 - T.S. de Jong
  02:42:18 - 02:42:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:42:21 - 02:43:21 - A.C. Hartman
  02:43:22 - 02:43:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:43:29 - 02:45:22 - H. van der Werff
  02:45:24 - 02:45:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:45:38 - 02:49:44 - Wethouder N. Haarsma
  02:49:45 - 02:49:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:49:50 - 02:50:30 - T.S. de Jong
  02:50:30 - 02:50:31 - T.S. de Jong
  02:50:31 - 02:50:32 - T.S. de Jong
  02:50:32 - 02:50:44 - A. Weiland
  02:50:44 - 02:50:46 - T.S. de Jong
  02:50:46 - 02:51:30 - Wethouder N. Haarsma
  02:51:30 - 02:51:44 - T.S. de Jong
  02:51:44 - 02:52:01 - Wethouder N. Haarsma
  02:52:01 - 02:54:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 28. 016

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Besluit

  Mevrouw B. Bonnema aan te wijzen als tweede plaatsvervangend griffier.

  02:52:39 - 02:54:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 29. 017

  Begrotingswijziging (12e) van de programmabegroting 2021

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  Te besluiten tot het wijzigen (12e) van de programmabegroting 2021

  Besluit

  Te besluiten tot het wijzigen (12e) van de programmabegroting 2021

  02:52:58 - 02:54:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 30. 018

  De afgelopen jaren is de zogenaamde budgetoverheveling steeds verwerkt in de laatste begrotingswijziging voor dat jaar. In 2018 ging het om afgerond € 1,8 miljoen, in 2019 om € 2,8 miljoen en in 2020 om € 6,2 miljoen. Uit de Berap 2021-II komt al naar voren dat de uitvoering van activiteiten achter loopt op de planning en er daarom in 2021 weer een fors bedrag in aanmerking komt voor overheveling naar 2022. De inventarisatie resulteert in een bedrag van € 6.313.258 in 2021.
  Reden voor ons om dit niet in de 12 begrotingswijziging 2021 te verwerken maar er een afzonderlijk advies over te schrijven en de gevolgen in de 13e (en laatste) begrotingswijziging 2021 op te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Niet (geheel) bestede budgetten ter grootte van € 6.313.267 over te hevelen naar 2022 en/of volgende jaren door:
  2. een bedrag van € 3.313.332 toe te voegen aan de reserve jaarovergang,
  3. een nieuwe reserve Toezeggingen dorpen in te stellen en daaraan € 2.293.368 toe te voegen,
  4. een nieuwe reserve Invoering Omgevingswet in te stellen en daarin € 456.567 toe te voegen,
  5. een nieuwe reserve Project op paad lâns it Waad in te stellen en daaraan € 250.000 toe te voegen,
  6. De 13e begrotingswijziging waarin dit verwerkt is vast te stellen.

  Besluit

  1. Niet (geheel) bestede budgetten ter grootte van € 6.313.267 over te hevelen naar 2022 en/of volgende jaren door:
  2. een bedrag van € 3.313.332 toe te voegen aan de reserve jaarovergang,
  3. een nieuwe reserve Toezeggingen dorpen in te stellen en daaraan € 2.293.368 toe te voegen,
  4. een nieuwe reserve Invoering Omgevingswet in te stellen en daarin € 456.567 toe te voegen,
  5. een nieuwe reserve Project op paad lâns it Waad in te stellen en daaraan € 250.000 toe te voegen,
  6. De 13e begrotingswijziging waarin dit verwerkt is vast te stellen.

  02:53:22 - 02:54:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 31. 019

  De gemeente Waadhoeke beschikt over een schat aan gegevens. Deze data leiden, door datagedreven werken, tot slimmere en effectievere (dienst)verleningsprocessen en de totstandkoming van effectiever beleid. Samenwerken in de provincie met provincie, gemeenten, (wetenschappelijke) instellingen etc. helpen ons bij het gericht inzetten van datagedreven werken. Daarvoor is het voor de betrokken partijen nodig om data te delen, deze te leren interpreteren en om data in te zetten ter ondersteuning van het beleid en onze dienstverlening. In dit kader wordt besloten toe te treden tot de Coöperatie DataFryslân U.A. (Uitgesloten van Aansprakelijkheid).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad heeft geen aanvullende wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen toetreding tot de coöperatie DataFryslân door het College van Burgemeester en wethouders.

  Besluit

  De gemeenteraad heeft geen aanvullende wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen toetreding tot de coöperatie DataFryslân door het College van Burgemeester en wethouders.

  02:53:49 - 02:54:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:54:00 - 02:55:11 - T.S. de Jong
  02:55:11 - 02:57:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:57:06 - 02:57:41 - T.S. de Jong
  02:57:41 - 02:58:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:58:41 - 02:58:45 - T.S. de Jong
  02:58:46 - 02:59:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 32. 020

  In november 2018 heeft de gemeenteraad de taalnota ‘Waadhoeke, Lân fan Taal’ vastgesteld. Op 22 oktober 2019 is het bijhorende uitvoeringsprogramma door uw college vastgesteld en ter informatie aan de raad gestuurd. Daarbij is toen aangegeven dat de raad in de zomer van 2021 geïnformeerd zal worden over de voortgang. Onder andere vanwege corona is dat moment verschoven naar nu, december 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie taalbeleid

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie taalbeleid

  02:59:15 - 02:59:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:59:40 - 03:01:18 - G. Iedema-Zondervan
  03:01:19 - 03:01:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:01:26 - 03:03:34 - K. Nammensma
  03:03:34 - 03:03:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:03:39 - 03:04:43 - T.J. Vlaar-Vroonland
  03:04:44 - 03:04:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:04:51 - 03:07:15 - A.M. Neudorfer-Eberwijn
  03:07:15 - 03:07:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:07:20 - 03:09:21 - L. Ferwerda
  03:09:21 - 03:09:22 - Wethouder J. Dijkstra
  03:09:22 - 03:09:25 - L. Ferwerda
  03:09:25 - 03:09:26 - Wethouder J. Dijkstra
  03:09:26 - 03:11:02 - Wethouder J. Dijkstra
  03:11:03 - 03:11:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 33. 021

  In de Wet natuurbescherming zijn in hoofdstuk 4 regels opgenomen over het bewaren van houtopstanden. Deze regels gelden voor houtopstanden die op basis van artikel 4.1 lid a van de Wetnatuurbescherming buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming liggen. Daarmee vallen houtopstanden buiten de grenzen van de bebouwde kom onder het beschermende regime van de Wet natuurbescherming.
  Op basis van artikel 4.1 lid a van de Wet natuurbescherming is uw gemeenteraad bevoegd om grenzen voor de bebouwde kom vast te stellen voor de bescherming van houtopstanden. De voormalige fusie gemeenten, met uitzondering van Littenseradiel, hadden een bebouwde kom onder de toen nog geldende Boswet vastgesteld. Deze bestaande grenzen worden met dit voorstel geactualiseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De bebouwde kom op basis van artikel 1, lid 5 Boswet van de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt in te trekken.


  2. De bebouwde kom op basis van artikel 4.1, sub a, Wet natuurbescherming vast te stellen, waarbij de bijgevoegde kaarten integraal onderdeel zijn van dit besluit.

  Besluit

  1. De bebouwde kom op basis van artikel 1, lid 5 Boswet van de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt in te trekken.


  2. De bebouwde kom op basis van artikel 4.1, sub a, Wet natuurbescherming vast te stellen, waarbij de bijgevoegde kaarten integraal onderdeel zijn van dit besluit.

  03:11:24 - 03:11:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:11:55 - 03:12:55 - H. Hoekstra
  03:12:55 - 03:12:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:12:56 - 03:13:46 - T.S. de Jong
  03:13:46 - 03:13:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:13:48 - 03:15:40 - H. van der Werff
  03:15:40 - 03:15:46 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:15:47 - 03:18:11 - Wethouder J. Dijkstra
  03:18:12 - 03:18:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:18:14 - 03:18:53 - H. van der Werff
  03:18:53 - 03:19:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:19:02 - 03:19:40 - H. Hoekstra
  03:19:41 - 03:19:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:19:44 - 03:19:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:19:45 - 03:19:54 - Wethouder J. Dijkstra
  03:19:56 - 03:20:08 - T.S. de Jong
  03:20:08 - 03:20:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:20:10 - 03:20:17 - T.S. de Jong
  03:20:19 - 03:20:38 - T.S. de Jong
  03:20:41 - 03:20:46 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:20:47 - 03:20:56 - Wethouder J. Dijkstra
  03:20:57 - 03:22:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 34. 022

  De Omgevingswet vereist dat de gemeente keuzes maakt over de manier van adviseren over omgevingskwaliteit, nu nog vaak welstandsadvisering genoemd, aan het gemeentebestuur. Iedere gemeente kan dat op haar eigen manier vormgeven.
  In VFG verband is ervoor gekozen om als Friese gemeenten gezamenlijk een zoektocht te starten naar mogelijkheden van nieuwe vormen van advisering, die aansluiten bij de verplichtingen en doelstellingen van de Omgevingswet.
  Het raadsadvies biedt hiervoor een voorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie gemeentebelangen (7), Fractie SAM (5), Fractie VVD (4), Fraksje FNP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het vooralsnog onder de Omgevingswet voortzetten van de huidige adviespraktijk met Hûs en Hiem, en daartoe de benodigde verordening en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling te doen voorbereiden en deze vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan uw raad, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  2. In te stemmen met het verder uitwerken van een menukaart voor advisering over Omgevingskwaliteit voor de Friese gemeenten.

  Besluit

  1. In te stemmen met het vooralsnog onder de Omgevingswet voortzetten van de huidige adviespraktijk met Hûs en Hiem, en daartoe de benodigde verordening en aanpassing van de gemeenschappelijke regeling te doen voorbereiden en deze vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan uw raad, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  2. In te stemmen met het verder uitwerken van een menukaart voor advisering over Omgevingskwaliteit voor de Friese gemeenten.

  03:21:41 - 03:22:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:22:03 - 03:22:18 - T. Wijnia
  03:22:19 - 03:22:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:22:25 - 03:22:59 - G. Iedema-Zondervan
  03:22:59 - 03:23:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:23:00 - 03:23:48 - J. Osinga-Bonnema
  03:23:48 - 03:27:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 35. 023

  03:24:17 - 03:27:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 36. 024

  03:24:32 - 03:27:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders